clover 4 leaf , be happy

wakaba… so cute  ^ ^

wakaba… so cute  ^ ^

Lifelong Learning

แหล่งค้นคว้าหาความรู้สำหรับการ “รับแปล”

การจัดการศึกษาเพื่อ รับแปล เอกสารต่างๆ และวิธีการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ล้วนมุ่งหวังให้ผู้ที่เป็นนักแปล มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้การรับแปลนั้น ไม่มีที่สิ้นสุด จำต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนตลอดชีวิต โดยในการศึกษาเกี่ยวกับในด้านของภาษานั้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น จีน อื่นๆก็ตาม นอกจากจะศึกษาหาความรู้จากโรงเรียน จากหนังสือที่เรียนแล้ว ยังสามารถเพิ่มทักษะ โดยการศึกษาหาข้อมูล และเรียนรู้ ในเรื่องที่เกี่ยว กับ การแปล ตามสื่อต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น ชุมชน โดยแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีมากมาย เช่น

- ห้องสมุดประจำอำเภอ จังหวัด หรือห้องสมุดของสถานศึกษา สถาบันสอนภาษา ฯ

- ครู อาจารย์ ที่มีความสามารถในด้าน การแปล

- สถานที่ทำการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย โรงแรม ร้านหนังสือต่างๆ

- สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าชม อันนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษ อธิบายอยู่ ดังนั้นแล้วเราก็สามารถศึกษาศาสตร์ของการแปล การรับแปลต่างๆ ได้

- รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่มากมาย ซึ่งการฟัง การหัดพูดตามเหล่านี้บ่อยๆ ล้วนทำให้เกิดความชำนาญในด้านของภาษา ได้เป็นอย่างดี

- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเรียนรู้ หลักของงานแปล ที่ถูกต้องได้ดี โดยดูจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ เช่น Bangkok post ซึ่งถ้าซื้อเป็นฉบับคู่กับ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ก็จะได้เรียนรู้ ในเรื่องของงานแปลเป็นอย่างมาก

- อินเตอร์เน็ต ต้องยอมรับว่า อินเตอร์เน็ตเป็นคลังความรู้ ที่ไม่สิ้นสุด เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง โดยใช้เซิร์ทเอ็นจินต่างๆ ในการช่วยค้นคว้า ค้นหา สิ่งที่ต้องการ อาจจะเป็นนิยายฉบับภาษาอังกฤษ และไทย เพื่อหัดแปล ทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับการเรียน เพื่อเป็นผู้ รับแปลภาษาอังกฤษ